Ogłoszenia

Poniżej zamieszczamy ogłoszenia o aktualnie prowadzonych postępowaniach ofertowych. Szczegóły oraz sposoby zgłaszania ofert dostępne pod nr 71 333 22 22 oraz biuro@daytonalubricants.pl i m.swierc@daytonalubricants.pl. Zapraszamy!

1. Szukamy wykonawcy prac projektowych. Zakres usług:
– Stworzenie okładki, która będzie wykorzystywana do wszystkich dokumentów firmowych
– Stworzenie głównego szablonu układu strony z rozróżnieniem na rozpoczęcia rozdziałów (ok. 10 rozdziałów)
– Szablon strony z układem tekstu, aby był dla wszystkich stron tożsamy z uwzględnieniem podziału na podrozdziały
– Szablon strony ostatniej z danymi kontaktowymi
– Stworzenie anglojęzycznego investment teaser (ok. 2-5 stron)
– Modyfikacja istniejących materiałów – dopasowanie ich do opracowanych szablonów oraz modyfikacja grafik (ilość stron łącznie 27)
Termin zgłoszeń: 14.06.2019
Czas realizacji: 7 dni

2. Szukamy wykonawcy tłumaczeń na język francuski i angielski. Ilość zdań ok. 230. Wymagany native, treści techniczne
Termin zgłoszeń: 14.06.2019
Czas realizacji: 7 dni

3. Zlecimy zaprojektowanie etykiet nowej marki środków smarnych. Etykiety w trzech rozmiarach. 10 grup produktowych różniących się detalem (ikoną) uzgodnioną ze zleceniodawcą.
Termin zgłoszeń: 14.06.2019
Czas realizacji: 14 dni

4. Zlecimy przygotowanie anglojęzycznej strony www. Ilość zakładek 5. Oferta musi być kompleksowa, zawierać w sobie również przygotowanie tekstów!
Termin zgłoszeń: 14.06.2019
Czas realizacji: 14 dni

5. Zamówimy usługi doradcze w zakresie rozpoznania zagranicznego rynku. Zakres usług obejmuje:
– Zbadanie rynku w wybranym przez zleceniodawcę segmencie przemysłowym: wyszukanie analogicznych produktów, porównanie cen i dostępności, zbadanie dominujących kanałów sprzedażowych
– Wybór min. 20 kontaktów i przeprowadzenie wstępnych rozmów prezentujących zleceniodawcę
– Doradztwo w zakresie przygotowania oferty w/w
Termin zgłoszeń: 14.06.2019
Czas realizacji: 7 dni

6. Zlecimy przygotowanie umów o współpracy gospodarczej ze wskazanymi podmiotami zagranicznymi. Przygotowanie musi zawierać kompleksowe badanie rozwiązań stosowanych na rynku docelowym (Afryka Wschodnia), analizę sytuacji prawnej Zleceniodawcy. Szczegółowych informacji o kontrahentach i rodzajach prowadzonej przez nich działalności udzielimy telefonicznie lub poprzez maila. Dopuszczamy możliwość rozliczania stawką godzinową z uwagi na obszerność zagadnień. Zapraszamy do składania ofert.
Termin zgłoszeń: 19.07.2019
Czas realizacji: 14 dni

7. Zlecimy przygotowanie profesjonalnej biznesowej sesji zdjęciowej. Proszę o wycenę zdjęć biznesowych dla 7 osób. Przeznaczenie: katalog/ broszura produktowo –inwestycyjna. W cenie pakietu proszę uwzględnić: 3 zdjęcia grupowe, 1 ujęcia/osobę. Proszę o uwzględnienie wszystkich kosztów organizacji sesji (w tym makijażysty) w Państwa lokalizacji.
Termin zgłoszeń: 30.07.2019
Czas realizacji: 14 dni

8. Druk 3D projektów kanistrów: rozmiar 5 L (wymiary ok. 30x16x20cm) oraz 1 L (ok. 30x10x8cm). Druk na podstawie plików STEP przygotowanych przez projektantów.
Termin zgłoszeń: 13.08.2019
Czas realizacji: 7 dni

9. Projekt wizytówek wraz z dopasowaniem tekstu dla 15 użytkowników
Termin zgłoszeń: 13.08.2019
Czas realizacji: 14 dni

10. Analiza norm i wymagań jakościowych dla kategorii olejów. Porównanie składów chemicznych ok. 300 produktów wskazanych przez Zleceniodawcę. Dopuszczamy możliwość rozliczania częściowego wykonanej pracy.
Termin zgłoszeń: 15.08.2019
Czas realizacji: 60 dni

11. Aktualizacja źródła i silnika strony www – dostosowanie do wymagań serwerów zagranicznych. W tym instalacja https, zmiana linków w kodzie strony.
Termin zgłoszeń: 15.08.2019
Czas realizacji: 3 dni

12. Tłumaczenie tekstów z istniejącej strony www na język francuski oraz arabski.
Termin zgłoszeń: 16.08.2019
Czas realizacji: 21 dni

13. Przygotowanie anglojęzycznej prezentacji Zleceniobiorcy. Preferowana forma: spotkania w języku angielskim. Wymagana znajomość business English, słownictwa technicznego i doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami. Szacowana ilość godzin: 10, możliwa zmiana ilości w porozumieniu ze Zleceniodawcą.
Termin zgłoszeń: 16.08.2019
Czas realizacji: 10 dni

14. Opracowanie business planu dot. gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. W skład przygotowani wchodzi: badanie wyznaczonego rynku zagranicznego, sprawdzenie dostępnych rozwiązań dla wskazanych typów odpadów, nadzorowanie prac podwykonawców biorących udział w przygotowywaniu dokumentu, doradztwo w zakresie możliwości finansowania inwestycji. Wymagana znajomość przepisów prawnych związanych z gospodarką odpadami.
Termin zgłoszeń: 07.09.2019, czas realizacji 70 dni od dnia wyboru oferty

15. Opracowanie analizy przepisów prawnych związanych dystrybucją i certyfikacją instalacji przetwarzania odpadów na wskazanym rynku. Zleceniodawcy należy przekazać raport z zaleceniami po uwzględnieniu aktualnych zasobów. Wymagana znajomość prawa w zakresie gospodarki odpadami. Zwracamy uwagę, że przepisy źródłowe są w większości w języku angielskim!
Termin zgłoszeń: 05.09.2019, czas realizacji 30 dni od dnia wyboru oferty

16. Zlecenie audytu przedcertyfikacyjnego urządzenia HR. Zakres prac musi obejmować analizę wymagań wskazanego podmiotu na rynku australijskim oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej. Zleceniodawca udostępni kontakt do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej po stronie australijskiej. Audytowi podlegać będzie urządzenie HR 200 służące do zgazowywania materii za pomocą wysokoczęstotliwościowych generatorów Tesli. Cena musi uwzględniać koszty dojazdów do miejsca produkcji (Dolny Śląsk). Konieczne wykształcenie wyższe, inżynierskie z zakresu automatyki i/lub energetyki i minimum 5 lat doświadczenia z pracy z reaktorami mikrofalowymi.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.10.2019, czas realizacji 30 dni od wyboru oferty. Dopuszczamy możliwość składania ofert częściowych na audyt i przygotowanie dokumentacji/opracowanie procedur.

17. Zlecimy prowadzenie prac związanych z wprowadzeniem systemu zarządzania jakością. System ma być wdrożony w małym przedsiębiorstwie, zatrudniającym do 50 pracowników, obejmuje 3 piony zadaniowe. System ma przygotować zleceniodawcę do ekspansji na rynek australijski, musi być dopasowany do wymagań biznesowych oczekiwanych przez kontrahentów zagranicznych. Oferta powinna uwzględniać przygotowanie wzorów wszelkich niezbędnych dokumentów.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.10.2019, czas realizacji: 3 miesiące, z możliwością wydłużenia terminu.

18. Zlecimy przygotowanie filmów reklamowych i animacji prezentujących wytworzone urządzenia.
– Szacowany czas trwania filmu: 5 min i precyzyjnie zrelacjonować uruchomienie i działanie wybranych maszyn.
– Koszt musi uwzględniać prezentera, obróbkę dźwięku i przekazanie pełni praw autorskich
– kanały dystrybucji: szkolenia, prezentacje, kanał YouTube Daytona Lubricants, serwis www i serwisy powiązane
– czas realizacji: od 10.2019 do 12.2019 roku
– rozdzielczość: fullHD (1920×1080) 25p
– dźwięk stereo
– spójna czołówka i grafiki użyte w plikach
– nagrania w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę, na terenie Polski
– w cenie prosimy uwzględnić: scenariusz, dokumentacja rekwizytów, pomoc w znalezieniu lokacji, dobór aktorów, koszty całości sprzętu użytego do produkcji.
Termin nadsyłania zgłoszeń 12.11.2019

19. Zlecimy rebranding linii produktowej środków smarnych. Projekt obejmuje: nowe logo = logopack, projekt graficzny etykiety głównej wraz z dopasowaniem wymiarów do poszczególnych opakowań (1,5,20 L), przygotowanie moodboardu, dostarczenie plików wektorowych ze szablonami etykiet. Przekazanie pełni praw autorskich zleceniodawcy.
Termin nadsyłania zgłoszeń 15.11.2019

20. Zlecimy wykonanie usługi doradczej: przygotowanie form 1L i 5L w celu prezentacji kontrahentom na rynku zagranicznym. Modyfikacja do celów przystosowania do wymagań rynku zagranicznego. Termin wykonania maks. 40 dni od daty powiadomienie Zleceniodawcy o wyborze oferty, termin składania ofert 14 dni (do 01.06): Wymagane doświadczenie w produkcji opakowań przemysłowych.

21. Zlecimy wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji konstrukcyjnej CAD 3D opakowań na oleje przemysłowe o pojemności 1, 4, 5, 20 litrów.

Oferty proszę dostarczać pocztą: Daytona Lubricants Sp . z o.o. Sp. k., Kominiarska 21, 51-180 Wrocław lub mailowo: biuro@daytonalubricants.pl