Ogłoszenia

 1. Szukamy wykonawcy prac projektowych. Zakres usług:
  Stworzenie okładki, która będzie wykorzystywana do wszystkich dokumentów firmowych
  Stworzenie głównego szablonu układu strony z rozróżnieniem na rozpoczęcia rozdziałów (ok. 10 rozdziałów)
  Szablon strony z układem tekstu, aby był dla wszystkich stron tożsamy z uwzględnieniem podziału na podrozdziały
  Szablon strony ostatniej z danymi kontaktowymi
  Stworzenie anglojęzycznego investment teaser (ok. 2-5 stron)
  Modyfikacja istniejących materiałów – dopasowanie ich do opracowanych szablonów oraz modyfikacja grafik (ilość stron łącznie 27)
  Termin zgłoszeń: 14.06.2019
  Czas realizacji: 7 dni
  Oferty proszę wysyłać na adres: biuro@daytonalubricants.pl
 2. Szukamy wykonawcy tłumaczeń na język francuski i angielski. Ilość zdań ok. 230. Wymagany native, treści techniczne
  Termin zgłoszeń: 14.06.2019
  Czas realizacji: 7 dni
  Oferty proszę wysyłać na adres: biuro@daytonalubricants.pl
 3. Zlecimy zaprojektowanie etykiet nowej marki środków smarnych. Etykiety w trzech rozmiarach. 10 grup produktowych różniących się detalem (ikoną) uzgodnioną ze zleceniodawcą.
  Termin zgłoszeń: 14.06.2019
  Czas realizacji: 14 dni
  Oferty proszę wysyłać na adres: biuro@daytonalubricants.pl
 4. Zlecimy przygotowanie anglojęzycznej strony www. Ilość zakładek 5. Oferta musi być kompleksowa, zawierać w sobie również przygotowanie tekstów!
  Termin zgłoszeń: 14.06.2019
  Czas realizacji: 14 dni
  Oferty proszę wysyłać na adres: biuro@daytonalubricants.pl
 5. Zamówimy usługi doradcze w zakresie rozpoznania zagranicznego rynku. Zakres usług obejmuje:

  1. Zbadanie rynku w wybranym przez zleceniodawcę segmencie przemysłowym: wyszukanie analogicznych produktów, porównanie cen i dostępności, zbadanie dominujących kanałów sprzedażowych

  2. Wybór min. 20 kontaktów i przeprowadzenie wstępnych rozmów prezentujących zleceniodawcę
   Doradztwo w zakresie przygotowania oferty w/w

  3. Termin zgłoszeń: 14.06.2019

   Czas realizacji: 7 dni
   Oferty proszę wysyłać na adres: biuro@daytonalubricants.pl

   6. Zlecimy przygotowanie umów o współpracy gospodarczej ze wskazanymi podmiotami zagranicznymi. Przygotowanie musi zawierać kompleksowe badanie rozwiązań stosowanych na rynku docelowym (Afryka Wschodnia), analizę sytuacji prawnej Zleceniodawcy. Szczegółowych informacji o kontrahentach i rodzajach prowadzonej przez nich działalności udzielimy telefonicznie lub poprzez maila. Dopuszczamy możliwość rozliczania stawką godzinową z uwagi na obszerność zagadnień. Zapraszamy do składania ofert.
   Termin zgłoszeń: 19.07.2019
   Czas realizacji: 14 dni
   Oferty proszę wysyłać na adres: biuro@daytonalubricants.pl