Olej źródłem informacji

Czy wiecie, że analiza oleju jest narzędziem zapobiegawczym, zaprojektowanym, by dostarczyć ocenę kondycji środka smarnego, wielkości i rodzaju zużycia oraz stanu zanieczyszczenia. Można ją porównać do badania krwi, ponieważ tak jak krew, olej zawiera sporą ilość informacji o systemie, w którym pracuje. Badaniem można objąć oleje silnikowe lub przekładniowe świeże z butelki lub używane.

 

 

Oprócz analizy spektralnej (metali) obejmuje także TBN, zawartość paliwa, sadzy, wody, utlenianie, nitrowanie, lepkość kinematyczną w 100°C.

Korzyści z badania cieczy eksploatacyjnych

 

– Zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez określenie bezpiecznych i skutecznych okresów wymian oleju, które będą dopasowane do  indywidualnych potrzeb.
– Zapewnienie maksymalnej żywotności sprzętu poprzez zapobieganie przedwczesnym uszkodzeniom.
– Pomoc w identyfikacji potencjalnych problemów przed ich negatywnym wpływem na urządzenia.
– Obniżenie kosztów smarowania i unieszkodliwiania zużytych olejów.
– Oszczędność czasu i pieniędzy środków finansowych.