Lepkość olejów

Na początek powinniśmy przypomnieć sobie co to jest lepkość oleju w praktyce – bo to od lepkości olejów silnikowych, zależy stopień wewnętrznego tarcia i zmniejszenia oporów ruchu części, które współpracują z olejem. Tymczasem zima to zupełnie odmienne warunki niż lato i być może warto w tym okresie zastanowić się nad zmianą lepkości oleju?

Oznaczenie lepkości olejów ustaliło Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych (SAE), które sklasyfikowało lepkości oleju w prosty sposób. W przykładowym oznaczeniu 5W-40 liczba 5 oznacza klasę lepkości zimowej, ponieważ znajduje się przy niej litera W (Winter), natomiast liczba 40 oznacza klasę lepkości letniej.

Dlaczego warto stosować olej odpowiedni do temperatury otoczenia?

Olej silnikowy jest substancją płynną i dość gęstą, a jego płynność spada wraz ze spadkiem temperatury. W tabeli przedstawiamy wybrane klasy lepkości oraz zalecane temperatury, przy których można je bezpiecznie stosować .Przy stosowaniu oleju w temperaturze niższej niż jest to zalecane w jego klasie, olej może jeszcze płynąć, ale nie oznacza to, że zapewni odpowiednie smarowanie silnikowi.

Najbardziej szkodliwe dla silnika w okresie zimowym są tzw. suche starty, czyli pierwsze uruchomienie silnika po postoju umożliwiającym spłynięcie całego oleju do miski i wyrównaniu temperatury silnika z otoczeniem. Oznacza, że przez pierwsze chwile od włączenia silnik nie jest w pełni smarowany olejem. Czas potrzebny na dotarcie środka smarnego do wszystkich tzw. węzłów tarcia wynosi od kilku do kilkunastu sekund w bardzo niskich temperaturach. Niestety, im olej jest mniej płynny (gęstszy) w chwili uruchamiania silnika, tym trudniej mu dotrzeć do tych punktów. Tzw. rzadszy (bardziej płynny) olej ma możliwość zapewnienia smarowania w krótszym czasie. Zdaniem ekspertów z Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API), aż 75 proc. zużycia silnika następuje w chwili uruchomienia i podczas pracy na zimno. Jeżeli weźmiemy pod uwagę suche starty i długotrwałą pracę na sucho przy zastosowaniu nieodpowiedniego oleju do warunków zimowych, procent ten znacząco się powiększy, tak jak samo zużycie silnika.

Najpopularniejszym olejem syntetycznym jest dziś 5W-40 i doskonale nadaje się on do eksploatacji przez cały rok, w praktycznie wszystkich nowoczesnych silnikach, w których producent zaleca oleje syntetyczne, dlatego z z powodzeniem można uznać go za uniwersalny olej całoroczny i nie ma większego uzasadnienia by zmieniać jego parametry zależnie od okresu.