Ogłoszenia

Poniżej zamieszczamy ogłoszenia o aktualnie prowadzonych postępowaniach ofertowych. Szczegóły oraz sposoby zgłaszania ofert dostępne pod nr 71 333 22 22 oraz biuro@daytonalubricants.pl i m.swierc@daytonalubricants.pl. Zapraszamy!

1. Szukamy wykonawcy prac projektowych. Zakres usług:
– Stworzenie okładki, która będzie wykorzystywana do wszystkich dokumentów firmowych
– Stworzenie głównego szablonu układu strony z rozróżnieniem na rozpoczęcia rozdziałów (ok. 10 rozdziałów)
– Szablon strony z układem tekstu, aby był dla wszystkich stron tożsamy z uwzględnieniem podziału na podrozdziały
– Szablon strony ostatniej z danymi kontaktowymi
– Stworzenie anglojęzycznego investment teaser (ok. 2-5 stron)
– Modyfikacja istniejących materiałów – dopasowanie ich do opracowanych szablonów oraz modyfikacja grafik (ilość stron łącznie 27)
Termin zgłoszeń: 14.06.2019
Czas realizacji: 7 dni

2. Szukamy wykonawcy tłumaczeń na język francuski i angielski. Ilość zdań ok. 230. Wymagany native, treści techniczne
Termin zgłoszeń: 14.06.2019
Czas realizacji: 7 dni

3. Zlecimy zaprojektowanie etykiet nowej marki środków smarnych. Etykiety w trzech rozmiarach. 10 grup produktowych różniących się detalem (ikoną) uzgodnioną ze zleceniodawcą.
Termin zgłoszeń: 14.06.2019
Czas realizacji: 14 dni

4. Zlecimy przygotowanie anglojęzycznej strony www. Ilość zakładek 5. Oferta musi być kompleksowa, zawierać w sobie również przygotowanie tekstów!
Termin zgłoszeń: 14.06.2019
Czas realizacji: 14 dni

5. Zamówimy usługi doradcze w zakresie rozpoznania zagranicznego rynku. Zakres usług obejmuje:
– Zbadanie rynku w wybranym przez zleceniodawcę segmencie przemysłowym: wyszukanie analogicznych produktów, porównanie cen i dostępności, zbadanie dominujących kanałów sprzedażowych
– Wybór min. 20 kontaktów i przeprowadzenie wstępnych rozmów prezentujących zleceniodawcę
– Doradztwo w zakresie przygotowania oferty w/w
Termin zgłoszeń: 14.06.2019
Czas realizacji: 7 dni

6. Zlecimy przygotowanie umów o współpracy gospodarczej ze wskazanymi podmiotami zagranicznymi. Przygotowanie musi zawierać kompleksowe badanie rozwiązań stosowanych na rynku docelowym (Afryka Wschodnia), analizę sytuacji prawnej Zleceniodawcy. Szczegółowych informacji o kontrahentach i rodzajach prowadzonej przez nich działalności udzielimy telefonicznie lub poprzez maila. Dopuszczamy możliwość rozliczania stawką godzinową z uwagi na obszerność zagadnień. Zapraszamy do składania ofert.
Termin zgłoszeń: 19.07.2019
Czas realizacji: 14 dni

7. Zlecimy przygotowanie profesjonalnej biznesowej sesji zdjęciowej. Proszę o wycenę zdjęć biznesowych dla 7 osób. Przeznaczenie: katalog/ broszura produktowo –inwestycyjna. W cenie pakietu proszę uwzględnić: 3 zdjęcia grupowe, 1 ujęcia/osobę. Proszę o uwzględnienie wszystkich kosztów organizacji sesji (w tym makijażysty) w Państwa lokalizacji.
Termin zgłoszeń: 30.07.2019
Czas realizacji: 14 dni

8. Druk 3D projektów kanistrów: rozmiar 5 L (wymiary ok. 30x16x20cm) oraz 1 L (ok. 30x10x8cm). Druk na podstawie plików STEP przygotowanych przez projektantów.
Termin zgłoszeń: 13.08.2019
Czas realizacji: 7 dni

9. Projekt wizytówek wraz z dopasowaniem tekstu dla 15 użytkowników
Termin zgłoszeń: 13.08.2019
Czas realizacji: 14 dni

10. Analiza norm i wymagań jakościowych dla kategorii olejów. Porównanie składów chemicznych ok. 300 produktów wskazanych przez Zleceniodawcę. Dopuszczamy możliwość rozliczania częściowego wykonanej pracy.
Termin zgłoszeń: 15.08.2019
Czas realizacji: 60 dni

11. Aktualizacja źródła i silnika strony www – dostosowanie do wymagań serwerów zagranicznych. W tym instalacja https, zmiana linków w kodzie strony.
Termin zgłoszeń: 15.08.2019
Czas realizacji: 3 dni

12. Tłumaczenie tekstów z istniejącej strony www na język francuski oraz arabski.
Termin zgłoszeń: 16.08.2019
Czas realizacji: 21 dni

13. Przygotowanie anglojęzycznej prezentacji Zleceniobiorcy. Preferowana forma: spotkania w języku angielskim. Wymagana znajomość business English, słownictwa technicznego i doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami. Szacowana ilość godzin: 10, możliwa zmiana ilości w porozumieniu ze Zleceniodawcą.
Termin zgłoszeń: 16.08.2019
Czas realizacji: 10 dni

14. Opracowanie business planu dot. gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. W skład przygotowani wchodzi: badanie wyznaczonego rynku zagranicznego, sprawdzenie dostępnych rozwiązań dla wskazanych typów odpadów, nadzorowanie prac podwykonawców biorących udział w przygotowywaniu dokumentu, doradztwo w zakresie możliwości finansowania inwestycji. Wymagana znajomość przepisów prawnych związanych z gospodarką odpadami.
Termin zgłoszeń: 07.09.2019, czas realizacji 70 dni od dnia wyboru oferty

15. Opracowanie analizy przepisów prawnych związanych dystrybucją i certyfikacją instalacji przetwarzania odpadów na wskazanym rynku. Zleceniodawcy należy przekazać raport z zaleceniami po uwzględnieniu aktualnych zasobów. Wymagana znajomość prawa w zakresie gospodarki odpadami. Zwracamy uwagę, że przepisy źródłowe są w większości w języku angielskim!
Termin zgłoszeń: 05.09.2019, czas realizacji 30 dni od dnia wyboru oferty