Jeśli zdecydowałeś się wymienić olej w swoim samochodzie samodzielnie, to pamiętaj o tym, że zużyte oleje należą do substancji szkodliwych.

Co zrobić z zużytym olejem po jego wymianie?

Pisaliśmy już o tym, że pod żadnym pozorem nie zanieczyszczać nim gleby. A co z powietrzem?

 
Nie powinno się również spalać oleju w niedostosowanych do tego piecach
 
Szkodliwe substancje wydzielające się w procesie spalania mogą doprowadzić do poważnej utraty zdrowia, a nawet śmierci.
Wyobraź sobie, że szkodliwość spalania oleju w nieprzystosowanym do tego piecach emituje do atmosfery 10 kg substancji szkodliwych już z tony przepracowanego oleju.

 

Co zrobić z przerobionym olejem samochodowym po jego wymianie?

➤ Obowiązek przyjęcia przepracowanego lub przeterminowanego oleju silnikowego mają tzw. PSZOK-i mieszczące się w każdej gminie.

➤ Punkty te nieodpłatnie powinny przyjść oleje silnikowe różnych klas oraz olej silnikowy zmieszany z przekładniowym.

➤ Olej dostarczyć można w kanistrze do zlania lub w opakowaniach do pozostawienia na miejscu.